Aankoop onroerend goed Spanje

 • Voorbereiding in eigen land
 • Bezichtigingen
 • Aankoopprocedure
 • Kosten bij de aankoop van Spaanse woning

Voorbereiding in eigen land

Een ruime keuze aan “eigen” objekten in Spanje en de cooperatie met diverse andere gerenomeerde makelaars maakt het voor ons mogelijk U steeds een groot afwisselend aanbod aan te bieden in de prijsklasse en regio van uw keuze.

Reeds in eigen land kunnen wij U middels de moderne media-technieken al goed informeren en adviseren omtrent alle aspecten die komen kijken bij de koop van een “tweede” woning in Spanje.
Naast de uitgebreide informatie op onze internet pagina kunt u ons ook altijd bereiken via telefoon, facebook, email of via de chatbox op onze internetpagina .
Ook beschikken wij in diverse landen over partner kantoren die u graag ontvangen voor een persoonlijk gesprek en U graag alles vertellen omtrent de aankoop van een onroerende zaak in Spanje.

Een goede communicatie tussen U en de makelaar in Spanje is reeds tijdens de voorbereidingen in eigen land zeer belangrijk.
Experience Estate S.L. informeert U graag van te voren omtrent de gehele aankoopprocedure, de bijkomende kosten, het Spaanse belastingstelsel en beantwoord graag al uw vragen zodat u goed voorbereid kunt beginnen aan Uw bezichtigingsreis naar Spanje.

Ook laten wij U indien gewenst per email reeds een selectie toekomen van objekten die aan uw woonwensen voldoen en binnen Uw budget vallen.

In onderling overleg en middels persoonlijk contact met de klant kunnen wij ons dan een goed beeld vormen van wat U precies zoekt zodat wij U tijdens Uw bezoek aan Spanje alleen maar objekten laten zien die daadwerkelijk voor U interessant zijn.

Bezichtigingen

Na een goede voorbereiding en een pre-selectie van de door ons gestuurde objekten is dan nu het tijdstip aangebroken om daadwerkelijk naar Spanje af te reizen en enkele objekten te gaan bezoeken.

Dit kan uiteraard volledig op eigen gelegenheid maar ook bij de organisatie van deze reis en de boeking van een hotel of appartement tijdens Uw verblijf in Spanje kan Experience Estate S.L. u behulpzaam zijn. Meer informatie hierover vindt U onder de rubriek “Bezichtigingsreizen” verder op onze internetpagina.
Het gehele bezichtigingsprogramma wordt in nauw overleg met U samengesteld.
Dit kan reeds vooraf geschieden of bij aankomst in Spanje waar wij tijdens een persoonlijk gesprek op ons kantoor nogmaals Uw woonwensen met U bespreken.

Gedurende de gehele bezichtigingsreis kunt U rekenen op een persoonlijke service, waarbij naast het bezichtigen van de diverse objekten en de omgeving waar deze objekten gelegen zijn, nog voldoende tijd over zal blijven voor een hapje en een drankje.

Bezichtigingen met Experience Estate S.L. vinden nooit in groepsverband plaats.
Wij preferen om slechts met één klant gelijktijdig op pad te gaan waardoor we voldoende tijd kunnen vrijmaken voor onze klanten en de discretie omtrent persoonlijke en financiële aangelegenheden ten alle tijden gewaarborgd blijft.

Hierdoor kunnen wij ook voldoende tijd vrijmaken om de objekten zonder enige vorm van tijdsdruk te bezoeken en om al uw vragen omtrent de diverse objekten te beantwoorden.

Door goed te luisteren naar de opmerkingen van onze klanten gedurende de bezichtigingen kan het zijn dat wij gedurende de dag het programma enigszins aanpassen en met Uw goedkeuring misschien nog enkele andere objekten gaan bekijken waarvan wij denken dat deze ook interessant voor U kunnen zijn.
Tenslotte zullen wij er alles aan doen om uiteindelijk samen met U tot het passende objekt te komen.

Aankoopprocedure

Indien men na bezichtiging en onderhandeling een passend objekt in Spanje gevonden heeft worden de volgende stappen ondernomen.

1. Op het kantoor van Experience Estate S.L. ondertekend U een reserveringscontract voor dit objekt, dit gaat gepaard met een symbolische aanbetaling van 3.000 euro.
Op dat moment nemen wij het objekt uit de verkoop.

2. Ca 1 week na deze reservering en nadat Experience Estate S.L. in samenwerking met een advokatenkantoor het gehele objekt doorgelicht heeft en er geen problemen cq schulden zijn ontvangt U per mail of post de daadwerkelijke koopovereenkomst die door u en door verkoper ondertekend worden.
Hierin staan bijvoorbeeld ook de uiterlijke datum van notariele overdracht etc.
Indien gedurende deze periode van ca 1 week toch nog naar buiten komt dat het aan te kopen objekt “problemen” of schulden heeft wordt de overeenkomst ontbonden en retourneerd Experience Estate S.L. per direct de betaalde 3.000 euro reserveringskosten.
Indien echter alles OK is en U de koopovereenkomst ondertekend gaat dit gepaard met een 2e aanbetaling groot 10% van de totale koopsom.

De rest van de betalingen geschieden dan op de dag van de notariele overdracht waarbij U daadwerkelijk eigenaar wordt van het aan te kopen objekt.

In de tussentijd van deze procedure regelen wij samen met U de aanvraag voor Uw N.I.E nummer.(Número de Identificación de Extranjero)
Dit is te vergelijken met het Burgerservicenummer in Uw eigen land.

Ook openen wij samen met U een spaanse bankrekening waar U dan naderhand het bedrag voor de aankoop van uw onroerende zaak dient te storten.

Bij een eventuele hypotheekaanvraag regelen wij natuurlijk de aanvragen en onderhouden de contacten met de bank tijdens Uw afwezigheid.

Kosten bij de aankoop van een Spaanse woning
Indien men een onroerende zaak in Spanje wil aankopen dient U er als koper rekening mee te houden dat er naast de koopprijs van de onroerende zaak nog enkele andere kosten voor Uw rekening komen.

In de regel liggen de bijkomende kosten voor de aankoop van een woning in Spanje
Tussen de 12 en 14 % van de koopprijs te verdelen in:

 • 10 % Overdrachtsbelasting
 • Inschrijvingskosten in het Spaanse kadaster (registro de la propiedad)
  Deze kosten bedragen ongeveer 0,3 % tot 0,7 % van de aankoopsom.
 • Notariskosten
  Deze kosten zijn afhankelijk van de waarde van de aan te kopen woning maar liggen in de
  regel tussen de 1% en 2% van de aankoopprijs.
 • Advokaatkosten
  Indien men voor de aankoop van een onroerende zaak in Spanje gebruik wilt maken van de diensten van een onafhankelijke advokaat die U begeleid tijdens het gehele aankoopproces dient U deze kosten natuurlijk ook mee te nemen in de berekening van de totaalprijs.
  De tarieven van de diverse advokatenkantoor zijn nogal verschillend, maar liggen in de regel
  tussen de 1 % en 1,5 % van de aankoopprijs.
 • Hypotheekkosten
  Indien men de aankoop van een onroerende zaak in Spanje deels door een hypotheek wil financieren dient hiervoor een separate notariele akte te worden opgesteld die ook in het
  Spaanse kadaster wordt vermeld.
  De openingskosten van de Spaanse hypotheek bedragen tussen de 1% en 1,5% van de hypotheeksom.
  De notaris- en registratiekosten en de opmaak van alle benodigde juridische papieren bedragen ca. 2,5% van het hypotheekbedrag.
 • Makelaarskosten
  De kosten van de makelaar worden in Spanje altijd door de verkoper betaald.
  Als koper hoeft U hier dus geen rekening mee te houden.